0
Tu carrito

Propiedades Físicas

  • Estado de agregación: Gas
  • Apariencia: Incoloro
  • Densidad: 820 kg/m3; 0,82 g/cm3
  • Masa molar: 30,026 g/mol
  • Punto de fusión: 181 K (-92 °C)
  • Punto de ebullición: 252 K (-21 °C)

Propiedades Químicas

  • Solubilidad en agua: 40 % v/v de agua a 20 °C
  • Momento dipolar: 2,33 D
×